פבר 24

ביטוח תלמידים – ביטוח תאונות תלמידים

ביטוח תלמידיםאף הורה אינו רוצה לחשוב על האפשרות המפחידה שיקרה משהו רע לילדו, אך חשוב מאוד להתכונן גם לגרוע מכל מראש. על פי הקבוע בחוק בישראל, כל ילד הלומד במוסד חינוכי (גן עירוני בגילאי 3-5 ובית ספר מגיל 6 ועד ל-18 או לסיום הלימודים בבית הספר) נדרש להיות מבוטח על ידי הרשות החינוכית שבה הוא לומד. במילים אחרות, בית הספר נושא באחריות עבור ביטוח הילד.

מה מקנה הביטוח?

באופן כללי, ביטוח תלמידים מכסה תאונות שגרמו לנכותו של הילד. עובדה שלא כולם יודעים ויכולה להיות מנוצלת לטובת חברות הביטוח, אך לא לטובת המשפחות – על פי כללי ביטוח זה, הילד מבוטח בכל מקום בארץ ובכל פעילות, גם מחוץ לכותלי בית הספר, ובלי קשר למי היה אשם בתקרית. כמו כן, הילד מבוטח במשך כל שעות היממה ובכל ימות השנה. לפיכך, כל פגיעה המתרחשת בטווח התקיימותו של הביטוח מחייבת למעשה תשלומי פיצויים. על מנת לקבל את כספי הביטוח, יש לפעול בזמן ולהגיש את המסמכים הנדרשים לחברת הביטוח בה מבוטח המוסד החינוך אליו משתייך התלמיד. על פי חוק, על בית הספר לשתף פעולה באופן מלא בתהליך זה.

כיצד מתנהל הביטוח?

כפי שכבר תואר, כל ילד מבוטח על ידי מוסד הלימודים שלו, ואם מסתבר שלא – מדובר בעילה לתביעה בגין רשלנות מצד בית הספר.

כספי פיצויים שניתן לקבל על בסיס תביעות ביטוח

סכומי הפיצויים שניתן לקבל במסגרת תביעות אלה הינם שונים, בהתאם לפגיעה ולחברת הביטוח המבטחת את המוסד בו לומד הילד. במקרה בו הילד אושפז עקב הפגיעה, הפיצוי הינו כ- 120 ₪ עבור כל יום אשפוז. אם הפגיעה גרמה ל-50% נכות, הפיצוי עומד על סך של כ- 200,000 ₪. אם נגרמה נכות מלאה סכום הפיצוי עשוי להגיע לכ– 400,000 ₪. כמו כן, הפיצויים כוללים כיסויים של הוצאות רפואיות שאינן כלולות בסל ביטוח הבריאות, כמו גם הוצאות חיוניות נוספות. במקרה של מוות – הפיצוי עשוי להגיע לסך של כ- 400,000 ₪.

חשוב מאוד שההורים יהיו מודעים לזכויותיהם ולחובות של מוסדות החינוך כלפיהם ויקפידו להגיש תביעות ביטוח בכל מקרה שבו העניין רלוונטי.

כתיבת תגובה

Your email address will not be published.