פבר 16

חיזוק מבנים – כללי בטיחות

חיזוק מבנים – כללי בטיחותתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988 מקבלות משנה תוקף במהלך חיזוק מבנים. מטרת החיזוק היא למנוע נזקים למבנים עקב רעידות אדמה, והוא מתבצע ביסודות פגומים, מעטפת הבניין, מסגרת הברזל והבטון, השלד, העמודים ועוד.

העבודות הן בהתאם לתקן 413 המבטיח יציבות מבנים גם בשעת רעידות אדמה. את העבודות מבצעות חברות מקצועיות ושורה ארוכה של קבלנים. יחד עם זאת, חשוב מאוד להכיר את כללי הבטיחות על מנת לסיים פרויקטים בהצלחה, וללא פגיעה בעובדים, בעוברים ובשבים או בסביבה.

התקנת פיגומים

באופן כללי, החוק קובע כי יש להתקין פיגום, בכל מקרה בו אי אפשר לבצע עבודה בבטחון תוך עמידה על הקרקע או על משטח יציב ובטוח. אין להתקין או לפרק פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטר ללא השגחה והנהלה ישירה של בונה מקצועי, וחשוב לבדוק את החומר המיועד להתקנת פיגום לפני השימוש בו. הבדיקה מתבצעת לצורך קביעת יציבותו של הפיגום, והתאמתו למטרה שלה הוא נועד.

בנוסף, הבדיקה היא לפי תקנת משנה ונערכת עם התקנתו של הפיגום, ולפני שהחלו להשתמש בו. לאחר מכן יש קובעות ההנחיות, כי יש לבצע בדיקה חוזרת אחת לשבעה ימים לפחות.

כללים לעבודה נכונה

יש עוד כמה כללי בטיחות קריטיים לעבודות מהסוג של חיזוק מבנים:

א. חפירות ועבודות עפר – עבודות חפירה או מילוי צריכות להתבצע תוך מניעת פגיעה בעובד. יש למנות אחראי לכך שהעבודות לא יתחילו, ולא ימשיכו בחפירה העלולה להפחית מיציבותו של מבנה, מתקן או חלק מהם, אלא אם ננקטו האמצעים המתאימים למניעת פגיעה באדם. במהלך העבודה חל איסור על קירוב כלי רכב, מחפר, דחפור, טרקטור או ציוד הנדסי אחר לשפת החפירה. חומרים המוצאים מהאדמה תוך כדי החפירה צריך לשמור במרחק מבטיח מפני התמוטטות.

ב. אמצעי זהירות מיוחדים – יש שורה ארוכה של אמצעי זהירות מיוחדים בהם צריך לנקוט על מנת לבצע חיזוק מבנים. ראשית, חובה לבדוק את קיומם האפשרי של קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון, גז וכדומה. אין להתחיל בחפירה או בעבודות אלא לאחר שננקטים כל אמצעי הזהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים. שנית, בביצוע עבודות בשעות החשיכה או במקום חשוך, יש להתקין תאורה נאותה. שלישית, ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יוצבו פנסים באור אדום.

ג. ביקורת – החוק קובע מתי ואיך יש לבצע פעולות ביקורת על עבודות חיזוק מבנים. מנהל העבודה אמור לערוך ביקורת בטיחות של חפירה, מילוי, חציבה, או דיפון במקרים רבים: מדי יום ולפני תחילת העבודה, אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה, ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה. על מנהל העבודה להקפיד על רישום של תוצאות הביקורת בפנקס הכללי.

ד. הריסות – עוד מתייחס החוק אל האופן בו יש לטפל בהריסות הנוצרות כתוצאה מעבודות בסביבת בניינים ישנים ובכלל. הקבלן המבצע אחראי על כך שכל עבודות ההריסה יבוצעו בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. יתרה על כך, מבצע בנייה אחראי שכל עבודת הריסה תתבצע לפי תכנית עבודה מפורטת ומאושרת. יש עבודות הדורשות מעורבות של בונה מקצועי בלבד, כגון הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין, הריסת גג או הריסת קיר או עמוד שגובהו עולה על 1.5 מטר.

לסיכום, עבודות חיזוק מבנים דורשות הקפדה על כללי הבטיחות והיכרות עם סעיפי החוק. קבלנים מקצועיים מקפידים על כללים אלו ותורמים לבטיחות הציבור.

http://www.carbotech.co.il/חיזוק_מבנים

כתיבת תגובה

Your email address will not be published.