Category: בטיחות בעבודה

נוב 22

בטיחות בעבודה עם מלגזה

מלגזה כללי בטיחות

במלגזה נעשה שימוש נרחב בתעשיות השונות המלגזות נמצאות בכל מחסן ובכל מפעל וזו הסיבה מדוע תאונות מלגזה נכנסות עמוק לסטטיסטיקה. כיאה לכלי כה נפוץ בו מפעילי מלגזה עושים בו שימוש לעיתים מסביב לשעון, הסיכוי לתאונות עימו הוא גדל. עקב כך נעשה מאמץ רב למנוע תאונות ונזקים אשר מתבטא בנהלים ותקנות של משרד התחבורה והעבודה ועד …

Continue reading

יול 06

כללי זהירות ובטיחות בעבודה

בטיחות בעבודה

מקום עבודה שנמצאים בו עובדים, לקוחות, מבקרים או אפילו עוברי אורח חייב להיות מקום בטוח ונטול סיכונים או מפגעים. לשם כך בכל מקום עבודה יש אדם המאייש תפקיד של ממונה בטיחות בעבודה ומלבד וידוא שהמקום אכן בטוח לחלוטין עבור כל מי שנמצא בו – יש לו תפקיד מהותי נוסף והוא קביעה ופרסום נהלי התנהגות והתנהלות …

Continue reading

יונ 05

מהו הערך המוסף של עבודת איטום טובה?

מה הקשר בין איטום לבטיחות? לרוב בטיחות החלל הסגור תלויה גם באיטומו של אותו המרחב. בחדר למשל בטיחות באיטום קריטית, מפני שישנה סבירות גבוהה לסדקים בתקרה אשר יכולים לגרום לקריסת התקרה המלאה. איטום טוב של מרחבים מונע חדירה של לחות לקירות (למשל) ולכן גם מונע שינוי צורה וקריסה אפשרית של אותו הקיר. מהו הערך המוסף של …

Continue reading

יונ 05

תקנות בטיחות לעבודה בתוך חדרי קירור

חדרי קירור

אנו יודעים כי להתקנה של חדר קירור, יש לא מעט יתרונות ושימושים אפשריים. כיום ישנם בשוק חדרי קירור למכירה המאפשרים אחסון מזון, תרופות, וכן מוצרים נוספים בטמפרטורה נמוכה, כך שתנאי הסביבה לא יקלקלו אותם. אולם, מה שמתאים למוצרים שונים, לא מתאים בהכרח לבני אדם. יש לזכור שגוף האדם איננו מורגל לחיות בטמפרטורה נמוכה לאורך זמן (בוודאי …

Continue reading

מאי 12

תקנות הבטיחות בעבודה בגובה

עבודה בגובה

מהן תקנות הבטיחות בעבודה בגובה? כאשר מדובר על תקנות הבטיחות בעבודה בגובה, חשוב מאד להבין שלמרות שהמסמך עצמו נראה לעתים מעט "יבש" ועמוס מידי בפרטים – הרי שיש להכיר אותו היטב. המסמך בעצמם רלוונטי לכל גורם אשר עובד בעצמו בגובה או מעסיק עובדים בגובה. לעניין זה "עבודה בגובה" יכולה להשתנות, שכן לפי תקנות הבטיחות בעבודה …

Continue reading