Tag: כללי בטיחות מלגזה

נוב 22

בטיחות בעבודה עם מלגזה

מלגזה כללי בטיחות

במלגזה נעשה שימוש נרחב בתעשיות השונות המלגזות נמצאות בכל מחסן ובכל מפעל וזו הסיבה מדוע תאונות מלגזה נכנסות עמוק לסטטיסטיקה. כיאה לכלי כה נפוץ בו מפעילי מלגזה עושים בו שימוש לעיתים מסביב לשעון, הסיכוי לתאונות עימו הוא גדל. עקב כך נעשה מאמץ רב למנוע תאונות ונזקים אשר מתבטא בנהלים ותקנות של משרד התחבורה והעבודה ועד …

Continue reading